Informacja o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 roku podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu następujących osób:

 1. Żaneta Mrozik
 2. Gracjan Nykiel
 3. Małgorzata Karolczak-Przychoda
 4. Tomasz Tympalski
 5. Marta Klanowicz
 6. Agnieszka Drewicz
 7. Elżbieta Wiśnik

Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie przy ul. Dąbrowskiego 40a kandydaci proszeni są o stawiennictwo na sali konferencyjnej nr 4 – parter w dniu 04 grudnia 2019 roku w następującym porządku:

 

godzina 12.00

 1. Żaneta Mrozik
 2. Gracjan Nykiel
 3. Małgorzata Karolczak-Przychoda
 4. Tomasz Tympalski

godzina 13.30

 1. Marta Klanowicz
 2. Agnieszka Drewicz
 3. Elżbieta Wiśnik

 

Drugi etap konkursu polega na praktycznym sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera w zakresie programu Microsoft Word i Excel, oraz sprawdzian wiedzy w formie pisemnego testu, kandydatów z zakresu funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa.