Informacja o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 roku podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi:

 1. Żaneta Mrozik
 2. Gracjan Nykiel
 3. Tomasz Tympalski
 4. Katarzyna Gierasimuk
 5. Małgorzata Karolczak-Przychoda
 6. Katarzyna Moneta
 7. Anita Bugajak
 8. Anna Stępień
 9. Magdalena Jankowska
 10. Elżbieta Wiśnik
 11. Marta Kielecka
 12. Karolina Lasota
 13. Kinga Gałązka
 14. Ewelina Kosiewska
 15. Justyna Grabiec

Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie przy ul. Dąbrowskiego 40a. Kandydaci proszeni są o stawiennictwo w sali konferencyjnej nr 4 – parter w dniu 02 grudnia 2019 roku w następującym porządku:

 

godzina 10.00

 1. Żaneta Mrozik
 2. Gracjan Nykiel
 3. Tomasz Tympalski
 4. Katarzyna Gierasimuk
 5. Małgorzata Karolczak-Przychoda

godzina 11.30

 1. Katarzyna Moneta
 2. Anita Bugajak
 3. Anna Stępień
 4. Magdalena Jankowska
 5. Elżbieta Wiśnik

godzina 13.00

 1. Marta Kielecka
 2. Karolina Lasota
 3. Kinga Gałązka
 4. Ewelina Kosiewska
 5. Justyna Grabiec

Drugi etap konkursu polega na praktycznym sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera w zakresie programu Microsoft Word i Excel, oraz sprawdzian wiedzy w formie pisemnego testu, kandydatów z zakresu funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa.