Ogłoszenie zarzutów podejrzanym o uszczuplenie i udaremnienie zaspokojenia wierzycieli jednej ze spółek.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi przedstawiła dwóm mężczyznom w wieku 45 i 43 lat zarzut popełnienia w dniu 16 lipca 2015 roku czynu zabronionego z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. ( w przypadku jednego z podejrzanych w kwalifikacji ujęto także art. 308 k.k. ) w postaci uszczuplenia lub udaremnienia zaspokojenia ponad 50 wierzycieli jednej ze spółek poprzez zbycie należących do niej nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego innej nieruchomości o wartości łącznej wynoszącej ponad 88 mln złotych.

Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika bowiem, że prezes zarządu tej spółki, a także jej pracownik, który zajmował się sprawami majątkowymi danego podmiotu, zawarli umowy przeniesienia własności kilku nieruchomości na rzecz podmiotu z siedzibą znajdującą się na Gibraltarze, pomimo iż spółka posiadała zadłużenie u szeregu wierzycieli w kwocie łącznej wynoszącej ponad 45 mln zł, a sądy wydały wiele orzeczeń zobowiązujących daną spółkę do zapłaty wymaganych należności.

W dniu 19 listopada 2019 roku obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznając się do dokonania zarzucanych im czynów.

Wobec obu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach po 100 000 zł i 75 000 zł oraz w formie zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Za przedmiotowe przestępstwo grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.