Informacja o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty (inspektora) w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dziale Gospodarczym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 18 listopada  2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty (inspektora) w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym,  Dziale Gospodarczym  w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Marty Kieleckiej

pod warunkiem przedłożenia przez nią do dnia egzaminu brakujących i uzupełnionych  dokumentów:

  • złożenie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji złożone na druku dostępnym na stronie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia.

Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty (inspektora) w Dziale Gospodarczym w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zostanie przeprowadzony w dniu 28 listopada  2019 roku o  godzinie 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 152 (kandydatka  proszona  jest o stawiennictwo z 15 minutowym uprzedzeniem w pokoju A. 106 ).

Konkurs zostanie  przeprowadzony w formie pisemnej i polegać będzie na zwróceniu się do kontrahenta X z prośbą o złożenie oferty na zakup materiałów biurowych.