Ogłoszenie wyników I etapu konkursu na stanowisko inspektora do spraw zamówień publicznych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 13 listopada  2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko inspektora do spraw zamówień publicznych w Dziale Administracyjno – Gospodarczym  w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Ewy Majdas

 

pod warunkiem przedłożenia przez nią do dnia egzaminu brakujących i uzupełnionych  dokumentów:

 

  • uzupełnienie oświadczenia o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zakresie nieumyślności i przestępstwa skarbowego; oświadczenia kandydata, w którym potwierdza uczestniczenie   przez okres co najmniej 1 roku w przygotowywaniu  postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro po stronie zamawiającego
    i świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia.

 

Drugi etap konkursu na stanowisko inspektora do spraw zamówień publicznych w Dziale Administracyjno – Gospodarczym w  Prokuraturze Okręgowej
w Łodzi zostanie przeprowadzony w dniu 22 listopada  2019 roku o  godzinie 10.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 152 (kandydat  proszony  jest o stawiennictwo z 15 minutowym uprzedzeniem w pokoju A. 106 ).

Konkurs zostanie  przeprowadzony w formie pisemnej i składać będzie się
z testu jednokrotnego wyboru z zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem prokuratury i ustroju państwa oraz znajomości ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2019r., poz. 1843).