Kolejne zatrzymania w sprawie dot. oszustw „na policjanta”.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi policjanci z KWP w Łodzi zatrzymali 7 osób, które usłyszały zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, podszywaniem się pod funkcjonariuszy policji i popełnieniem oszustw metodą „na policjanta” na szkodę 20 starszych osób.
W stosunku do pięciorga podejrzanych na wniosek prokuratury sąd zastosował tymczasowe areszty. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12 – przyjęto, że z przestępczej działalności uczynili stałe źródło dochodu. 

 

Wśród zatrzymanych są dwie kobiety w wieku 25 i 30 lat oraz pięciu mężczyzn w wieku od lat 28 do 36. Wszyscy byli wcześniej karani. Jak wynika z poczynionych ustaleń, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w większości pełnili oni rolę tzw. odbieraków, a więc osób które zajmowały się przejmowaniem od pokrzywdzonych wyłudzonych pieniędzy bądź przedmiotów i przekazywaniem ich bezpośrednio lub poprzez pozostawienie w umówionych miejscach osobom, które z kolei przesyłały je poza granicę, do organizatorów przestępczego procederu.

W przypadku, gdy łupem oszustów padały wartościowe rzeczy, były one wcześniej spieniężane. Podział zysków opowiadał rolom w przestępczej strukturze. Pokrzywdzeni to starsze osoby zamieszkałe w Zgierzu i Łodzi. W wyniku przestępczej działalności niejednokrotnie traciły one kwoty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy. Suma przypisanych zatrzymanym podejrzanym strat sięga 500.000 złotych.
Z dowodów zebranych w sprawie wynika, że osoby pełniące istotne role w grupie przestępczej przebywały na terenie Niemiec. To stamtąd telefonicznie kontaktowały się z pokrzywdzonymi podając się za funkcjonariuszy policji zajmujących się wykrywaniem oszustw i ściganiem sprawców oraz nakłaniały rozmówców do przekazywania w ramach rzekomo prowadzonych działań, wartościowych przedmiotów i pieniędzy (posiadanych w domu lub w banku albo pochodzących z zaciągniętych specjalnie pożyczek). W ten sposób pokrzywdzeni mieli rzekomo pomóc organom ścigania w ujęciu sprawców przestępstw. Podczas rozmów telefonicznych inne osoby, także podające się za policjantów, kłamliwie potwierdzały tożsamość wcześniejszych rozmówców i fakt, że są funkcjonariuszami. Następnie, po skutecznym wprowadzeniu w błąd i zaangażowaniu starszych osób, do działań przystępowali podejrzani, pełniący rolę tzw. odbieraków. Nawiązywali oni kontakt z pokrzywdzonymi przejmując od nich łupy. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi ma charakter rozwojowy, łącznie badanych jest ponad 280 zdarzeń, popełnionych głównie na terenie Łodzi, a także w innych miastach.

Co do czterech osób prokurator skierował  wcześniej akty oskarżenia.