22 obywateli Ukrainy podejrzanych o udział w grupie przestępczej i nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych oraz o pomocnictwo do uszczupleń podatkowych

Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej nadzoruje postępowanie,
w którym 22 obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty, dotyczące udziału
w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych o wielkiej wartości oraz pomocnictwa do spowodowania uszczupleń podatkowych. Jeden z zatrzymanych – 32 – letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą. Podejrzany jest także o przyjmowanie
i przechowywanie wyrobów bez znaków akcyzy. Na wniosek prokuratora został on tymczasowo aresztowany. Podejrzanym grożą kary finansowe i pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5, przy czym kierującemu grupą kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. Postępowanie ma charakter rozwojowy. Szacuje się, że członkowie grupy mogli wziąć udział w wyprodukowaniu papierosów
o wartości około 8 mln złotych i narażeniu Skarbu Państwa  na uszczuplenia podatkowe na kwotę nawet 10 mln złotych.

Zarzuty w tej sprawie to efekt czynności podjętych przez funkcjonariuszy CBŚP, Nadbużański Oddział Straży Granicznej i Mazowiecki Urząd Celno – Skarbowy, którzy przeprowadzili przeszukanie domu i zabudowań gospodarczych na terenie posesji w jednej z miejscowości gminy rawskiej. Zabezpieczono profesjonalne maszyny służące do pakowania papierosów w paczki, pudełka na papierosy, folię, urządzenia do zagłuszania telefonów komórkowych oraz ponad 640 tys. gotowych papierosów i 24 kg tytoniu. Zatrzymano znajdujących się tam 26 obywateli Ukrainy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z nich wynajmował nieruchomość, zaś pozostałe zatrzymane osoby były przez niego zatrudnione do wykonywania pracy, polegającej na pakowaniu gotowych już papierosów w paczki. Wszyscy czasowo zamieszkiwali na terenie przeszukiwanej posesji. Tam dostarczano gotowe partie papierosów i pakowano w paczki.  Działalność koordynowana była przez 32 – latka, przy czym zatrudnione przez niego osoby pełniły swoje zadania według ściśle określonych ról. Wartość zabezpieczonych na miejscu papierosów wynosi około 450 tys. złotych. Wysokość narażenia na uszczuplenia Skarbu Państwa, w sytuacji gdyby zabezpieczone wyroby wprowadzone były na rynek, oszacowano na blisko 800 tys. złotych. Przyjęto, że podczas trwającego od kilku miesięcy przestępczego procederu wyprodukowano papierosy o wartości około 8 mln złotych. Można zatem mówić o narażeniu na uszczuplenie podatku akcyzowego na kwotę nawet 10 mln złotych.

Trwają czynności mające na celu precyzyjne ustalenie zakresu przestępczej działalności i kręgu współdziałających. W stosunku do 32 – latka, na wniosek rawskiej prokuratury, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Na zabezpieczonych przy nich pieniądzach w kwocie 120 tys. złotych dokonano zabezpieczenia majątkowego. W stosunku do pozostałych 21 podejrzanych zastosowano policyjne dozory i zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu.  Dokonane na obecnym etapie ustalenia nie dostarczyły podstaw do przedstawienia zarzutów jedynie czterem z zatrzymanych obywateli Ukrainy. Prawdopodobne jest poszerzenie kręgu podejrzanych.