Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko kasjera w Dziale Finansowo – Księgowym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi (PO V WO 1111.12.2019)

Informuję, iż powołana przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko kasjera w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dział Finansowo – Księgowy  w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 9 września 2019r. roku  podjęła uchwałę  o zakwalifikowaniu do zatrudnienia na tym stanowisku w Prokuraturze Okręgowej  w Łodzi w pełnym wymiarze czasu pracy Pana Macieja Wlazło.