Zakończenie konkursu na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dziale Gospodarczym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Z uwagi na niestawiennictwo w dniu 3 września 2019r. osoby zakwalifikowanej do drugiego etapu konkursu na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dziale Gospodarczym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, a co za tym idzie nie wyłonienie kandydata do zatrudnienia na wyżej wskazane stanowisko, konkurs ten zakończono bez rozstrzygnięcia.