Wynik konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach.

Informujemy, iż powołana przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu
na staż urzędniczy,  na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2019 roku  podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu do zatrudnienia
na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach, w pełnym wymiarze godzin czasu pracy:

Pani Wioletty Domańskiej , która uzyskał  największą liczbę punktów – 16,5.