Ogłoszenie wyników II etapu konkursu na stanowisko kasjera w Dziale Finansowo – Księgowym w Prokuraturze Okręgowej w łodzi

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,
na posiedzeniu w  dniu 29 sierpnia 2019 roku podjęła uchwałę o  dopuszczeniu
go do trzeciego etapu konkursu na stanowisko kasjera  w Dziale Finansowo – Księgowym w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi niżej wymienionych osób, którym przyznano następującą liczbę punktów:

L.p. Imię i nazwisko Ilość uzyskanych punktów w II etapie konkursu
1. Maciej Wlazło 10 punktów
2. Sylwia Soczyńska 10 punktów
3. Agnieszka Nowak 7 punktów

 

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 9  września 2019 roku
o godzinie 10.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152  (wyżej wskazani kandydaci proszeni są o stawiennictwo w dziale kadr pokój A-106).

Na każdego kandydata przewidziano około 10 – 15  minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.