Ogłoszenie wyników I etapu konkursu na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów  w Wydziale  Budżetowo – Administracyjnym, Dziale Gospodarczym  w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów
w Wydziale  Budżetowo – Administracyjnym, Dziale Gospodarczym  w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Michała Grzelaka

pod warunkiem przedłożenia przez niego do dnia egzaminu uzupełnienia oświadczenia o niekaralności za  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zakresie nieumyślności.

Drugi etap konkursu na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów  w Wydziale  Budżetowo – Administracyjnym, Dziale Gospodarczym  w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi  zostanie przeprowadzony w dniu 3 września  2019 roku
o  godzinie 10.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 152 (kandydat  proszony  jest o stawiennictwo z 15 minutowym uprzedzeniem w pokoju A. 106 ).

Konkurs zostanie  przeprowadzony w formie pisemnej ( program Microsoft Word) i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu podstawy pranej obowiązku realizacji okresowej „5-letniej” kontroli stanu technicznego budynków oraz jej podstawowych elementów.