Ogłoszenie o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko kasjera w Dziale Finansowo – Księgowym


Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2019r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko kasjera w Dziale Finansowo – Księgowym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi:

  1. Sylwii Soczyńskiej
  2. Macieja Wlazło

oraz Agnieszki Nowak pod warunkiem przełożenia do dnia przeprowadzenia II etapu konkursu stosownego oświadczenia o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Drugi etap konkursu na stanowisko kasjera w Dziale Finansowo-Księgowym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zostanie przeprowadzony w dniu 29 sierpnia 2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi (kandydaci proszeni są o stawiennictwo z 10-minutowym uprzedzeniem w pokoju A.106).

Zostanie on przeprowadzony w formie pisemnego testu z zakresu m.in. funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa oraz znajomości ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, tj. z dnia 2019.02.22).