Ogłoszenie o III etapie konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach.

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,
na posiedzeniu w dniu 20.08.2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach niżej wymienionych kandydatów, którym przyznano w II etapie konkursu następującą liczbę punktów:

l.p Imię i nazwisko Liczba uzyskanych w II etapie konkursu punktów
1. Wioletta Domańska 9,5
2. Aleksandra Masłocha 8
3. Ewelina Michalska 8
4. Martyna Kaliściak 7,5
5. Anna Nowak 6

 

Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 (kandydaci proszeni są o stawiennictwo w komórce kadrowej pokój A-106) w następującym porządku:

 

W dniu 28 sierpnia 2019 r.

godzina 10.00

  1. Wioletta Domańska
  2. Ewelina Michalska
  3. Martyna Kaliściak

godzina 11.00

  1. Anna Nowak
  2. Aleksandra Masłocha

 

Na każdego kandydata przewidziano około 10-15 minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.