Wynik pierwszego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 07.08.2019r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach następujących osób:

  1. Wioletta Domańska
  2. Martyna Kaliściak
  3. Aleksandra Masłocha
  4. Ewelina Michalska
  5. Anna Nowak

oraz Pani Ewa Młynarczyk pod warunkiem dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego poprzednie zatrudnienie najpóźniej do dnia II etapu konkursu.

Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie
Prokuratury Rejonowej Łódź- Polesie przy ul. Dąbrowskiego 40a kandydaci proszeni są o stawiennictwo na sali konferencyjnej nr 4 –  parter
w dniu  20.08.2019r. w następującym porządku:

a) godzina 9.00

                Wioletta Domańska

                Ewelina Michalska

                Martyna Kaliściak

 b) godzina 10.00

                Anna Nowak

                Ewa Młynarczyk

                Aleksandra Masłocha

Drugi etap konkursu polega na praktycznym sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera, oraz sprawdzeniu w formie pisemnego testu wiedzy kandydatów z zakresu funkcjonowania prokuratury.