Wynik konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (PO V WO 1111.10.2019).

Komisja Konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, po przeprowadzeniu w dniu 5 sierpnia 2019 r. III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora następujących osób, które uzyskały łącznie najwyższą liczbę punktów:

  1. Płomińska Marta – 50 pkt
  2. Leśniczek Magdalena – 47 pkt
  3. Zimnicka Julia – 45 pkt

Ponadto, Komisja postanowiła o utworzeniu listy rezerwowej, na której umieszczono następujące osoby:

  1. Więcław Katarzyna – 42 pkt
  2. Kolasa Katarzyna – 35 pkt