Informacja o zakończeniu konkursu na stanowisko inspektora do spraw zamówień publicznych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Z uwagi na niestawiennictwo w dniu 01 sierpnia 2019r. osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko inspektora do spraw zamówień publicznych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,  a co za tym idzie nie wyłoniono kandydatów do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko,  konkurs ten zakończono.