Ogłoszenie o III etapie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi (PO V WO 1111.10.2019)

Komisja Konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, po przeprowadzeniu w dniu 24 lipca 2019 r. II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, podjęła decyzję o dopuszczeniu do udziału w III etapie konkursu następujących osób:

  1. Kolasa Katarzyna
  2. Leśniczek Magdalena
  3. Płomińska Marta
  4. Sawicka Marta Weronika
  5. Więcław Katarzyna
  6. Zimnicka Julia

III etap konkursu, polegający na rozmowie kwalifikacyjnej, przeprowadzony zostanie w dniu
5 sierpnia 2019  r. o godzinie 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ul. Kilińskiego 152.