Wynik konkursu na stanowisko stażysty w prokuraturze rejonowej na terenie miasta Łodzi

Informujemy, iż powołana przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu na staż urzędniczy,  na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 roku  podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu do zatrudnienia na stanowisko stażysty w prokuraturze rejonowej na terenie miasta Łodzi, w pełnym wymiarze godzin czasu pracy:

Pana Piotra Pawlaka, który uzyskał  największą liczbę punktów – 16,

Pana Huberta Malinowskiego, który uzyskał największą liczbę punktów – 16.