Ogłoszenie o dopuszczeniu go do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty (inspektora) w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w  dniu 4 lipca 2019 roku podjęła uchwałę o  dopuszczeniu
go do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty ( inspektora) w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy  w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Pana Piotra Szymańskiego, któremu przyznano w II etapie konkursu 10  punktów.

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 15 lipca 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152  (kandydat proszony jest o stawiennictwo w dziale kadr pokój A-106).

Dla kandydata przewidziano około 10 – 15  minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.