Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach

W związku z wpłynięciem w dniu 27 czerwca 2019 roku do Prokuratury Okręgowej w Łodzi spełniającego wymogi formalne, złożonego w terminie za pośrednictwem Poczty Polskiej podania kandydata do konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach, Prokuratura Okręgowa w Łodzi unieważnia konkurs w części dotyczącej obsadzenia wakatu w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach .

Jednocześnie informuję, że aktualny pozostaje konkurs mający na celu obsadzenie wolnych etatów stażysty w Prokuraturach Rejonowych na terenie miasta Łodzi.

Nadmieniam przy tym, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszony ponownie konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach. Osoby zainteresowane zatrudnieniem na tym stanowisku winny złożyć swoje aplikacje po jego opublikowaniu.