Ogłoszenie o modyfikacji listy osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi opublikowanej w dniu 26 czerwca 2019 roku.

W związku z ogłoszeniem unieważnienia konkursu w części dotyczącej obsadzenia wakatu w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach modyfikacji ulega lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi opublikowana w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Do III etapu konkursu na w/w stanowisko zakwalifikowały się następujące osoby:

l.p Imię i nazwisko Liczba punktów uzyskanych w II etapie
1 Justyna Grabiec 9
2 Ewelina Śliwińska 9
3 Piotr Pawlak 7
4 Hubert Malinowski 7

 

Jednocześnie informuję, że aktualny pozostaje termin i miejsce trzeciego etapu konkursu

tj. 4 lipca 2019 roku godzina 9.00  siedziba Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 152 .