Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi (PO V WO 1111.4.2019)

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w łodzi, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych w dniu 16 maja 2019 roku oraz po podliczeniu liczby punktów uzyskanych w poszczególnych etapach konkursu, podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora następujących osób, które uzyskały łącznie największą liczbę punktów:

  1. Ada Ślaska – 49 pkt
  2. Aneta Nowak – 47 pkt
  3. Anna Stępień – 47 pkt
  4. Marcin Dratwa – 44 pkt

Ponadto Komisja postanowiła o utworzeniu listy rezerwowej, na której umieszczono następujące osoby:

  1. Aleksandra Stachowicz – 43 pkt
  2. Ewa Król – 41 pkt
  3. Sergiusz Kosmala – 40 pkt
  4. Karolina Krysiak – 40 pkt
  5. Paweł Walczak – 40 pkt