Ogłoszenie o dopuszczeniu do II etapu konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego (0,5 etatu) PO V WO 1111.1.2019

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 9 maj  2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w  Prokuraturze Okręgowej

w Łodzi:

  1. Bartosza Poniedziałek,
  2. Agnieszkę Świercz

 

oraz Barbarę Passon  pod warunkiem przedłożenia do dnia przeprowadzenia II etapu konkursu  stosownego oświadczenia o nie prowadzeniu wobec jej osoby postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Drugi etap konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego  w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zostanie przeprowadzony w dniu 21 maja  2019 roku o  godzinie 11.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi (kandydaci proszeni są o stawiennictwo z 10 minutowym uprzedzeniem w pokoju A. 106 ).

Zostanie on  przeprowadzony w formie pisemnej i składać będzie się z testu jednokrotnego wyboru z zakresu zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego.