Wynik naboru na wolne stanowiska asesora w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach.

Kolegium Prokuratury Okręgowej w Łodzi, w rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego 27 marca 2019r. podjęło uchwałę o rekomendowaniu na stanowisko asesora:

– w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach – Pana Tomasza Zwolińskiego.