OGŁOSZENIE o uzupełnieniu listy osób, które zostały dopuszczone do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora i sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

             W związku z wpłynięciem do prokuratury Okręgowej w Łodzi złożonej w terminie aplikacji Filipa Górskiego Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podjęła decyzję o dopuszczeniu go do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Jednocześnie prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w liście osób zakwalifikowanych do udziału II etapie konkursu poprzez wskazanie w pozycji 12 nazwiska: Aleksandra Stachowicz w miejsce niewłaściwego nazwiska Aleksandra Stachowiak.