Ogłoszenie o dopuszczeniu do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi (PO V WO 1111.4.2019)

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podjęła decyzję o dopuszczeniu do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi następujących osób:

 1. Ewelina Arkit
 2. Piotr Bielecki
 3. Marcin Dratwa
 4. Monika Drygasiewicz
 5. Małgorzata Golisz
 6. Sergiusz Kosmala
 7. Aleksandra Kowalska
 8. Ewa Król
 9. Karolina Krysiak
 10. Kalina Ludwisiak
 11. Tomasz Siwek
 12. Aleksandra Stachowiak
 13. Anna Stepień
 14. Ada Ślaska
 15. Paweł Walczak.

 

Pani Aneta Nowak zostanie   dopuszczona do II etapu konkursu pod warunkiem zgłoszenia się do Prokuratury Okręgowej w Łodzi do dnia 7 maja 2019 r.
i uzupełnienia następujących braków formalnych: oświadczenia, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze oraz oświadczenia, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz dla celów zatrudnienia i działalności socjalnej.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 w dużej sali konferencyjnej w dniu 8 maja 2019 r. o godzinie 9.30.

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej i składać się będzie z testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej polegającej na rozwiązaniu jednego z dwóch kazusów procesowych.