Ogłoszenie o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi (PO V WO 1111.3.2019)

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 18.04.2019r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi niżej wymienionych kandydatów, którym przyznano w II etapie konkursu następującą liczbę punktów:

l.p Imię i nazwisko Liczba uzyskanych w II etapie konkursu punktów
1. Michalina Miązek 10
2. Agnieszka Kawecka 8,5
3. Bartosz Janiszewski 7,5

Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152  (kandydaci proszeni są o stawiennictwo w komórce kadrowej pokój A-106) w następującym porządku:

W dniu  26  kwietnia 2019 r.

godzina 9.00

  1. Michalina Miązek
  2. Agnieszka Kawecka
  3. Bartosz Janiszewski

Na każdego kandydata przewidziano około 10-15 minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy  kwalifikacyjnej.