Ogłoszenie o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi (PO V WO 1111.3.2019)

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 08.04.2019r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi następujących osób:

  1. Agnieszka Kawecka
  2. Michalina Miązek
  3. Bartosz Janiszewski

Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Rejonowej Łódź- Polesie przy ul. Dąbrowskiego 40a kandydaci proszeni są o stawiennictwo na sali konferencyjnej nr 4 –  parter

w dniu  17.04.2019r. w następującym porządku:

godzina 12.30

  1. Agnieszka Kawecka
  2. Michalina Miązek
  3. Bartosz Janiszewski

Drugi etap konkursu podlega na praktycznym sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera, oraz sprawdzeniu, w formie pisemnego testu, wiedzy kandydatów z zakresu funkcjonowania prokuratury.