Informacja o zakończeniu konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia


Informuję, iż powołana przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego Prokuratury Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 roku podjęła uchwałę o zakończeniu konkursu bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.