Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania aplikacji na konkurs stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi


Sygnatura konkursu: PO V WO 1111.3.2019

Prokuratura Okręgowa w Łodzi informuje, iż wydłużony został do dnia 29 marca 2019r. termin składania aplikacji na konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi.

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.