Wyrok w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Więziennej

Dzisiaj w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi zapadł wyrok w sprawie 42 – latka byłego funkcjonariusza Służby Więziennej, oskarżonego o niedopełnienie obowiązków i seksualne wykorzystanie stosunku zależności. Sąd uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzuconych mu czynów, skazał na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na trzy lata. Wymierzył grzywnę w wysokości 5000 złotych i orzekł zakaz zajmowania stanowisk w jednostkach Służby Więziennej na okres 5 lat.

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew skierowała we wrześniu 2018 roku.