Wyniki pierwszego etapu konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 6 marca 2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,

Bartosza Poniedziałek

pod warunkiem przedłożenia stosownego oświadczenia i dokumentu stwierdzającego zmianę nazwiska.

Drugi etap konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego  w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zostanie przeprowadzony w dniu 18 marca  2019 roku o  godzinie 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi (kandydat  proszony  jest o stawiennictwo z 10 minutowym uprzedzeniem w pokoju A. 106 ).

Zostanie on  przeprowadzony w formie pisemnej i składać będzie się z testu jednokrotnego wyboru z zakresu zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego.