5 osób podejrzanych w związku z nielegalną produkcją papierosów i spowodowaniem uszczupleń podatku akcyzowego

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach przedstawiła 5 osobom zarzuty, dotyczące nielegalnego wyprodukowania  i przechowywania bez znaków akcyzy co najmniej 350 tys sztuk papierosów i spowodowania uszczupleń podatkowych na kwotę ponad 300 tys złotych. Obejmują one jedynie wyroby tytoniowe zabezpieczone podczas przeprowadzonego przeszukania. Biorąc jednakże pod uwagę poczynione przez służby celno – skarbowe ustalenia, co do czasu funkcjonowania zlikwidowanej „fabryki” szacuje się, że uszczuplenia podatkowe mogą sięgać nawet 20 mln złotych.  Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.

Działania przeprowadzone wspólnie przez służby Krajowej Administracji Skarbowej, CBŚP i Straż Graniczną w okolicach Rzgowa doprowadziły do zlikwidowania nielegalnej fabryki papierosów oraz linii do produkcji tytoniu i fajek wodnych. Czynności prowadzone były na terenie kilku nieruchomości. W jednej z nich ujawniono w pełni wyposażoną nielegalną fabrykę papierosów. W momencie wkroczenia tam służb, trwał proces produkcji. W pomieszczeniach przebywały łącznie cztery osoby – dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Niebawem zatrzymano także dwie inne osoby. Na potrzeby postępowania zabezpieczono urządzenia służące do produkcji wyrobów tytoniowych, a także 1,5 tony tytoniu i około 360 tys sztuk gotowych papierosów. Przeszukania przeprowadzone na terenie innych posesji doprowadziły do wykrycia i zajęcia linii technologicznej do produkcji tytoniu do fajek wodnych, kolejnych maszyn do cięcia liści tytoniu oraz wiele innych przedmiotów wykorzystywanych w nielegalnej produkcji. Pięć z zatrzymanych osób usłyszało w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach zarzuty. Wszyscy to mieszkańcy województwa łódzkiego. Są wśród nich 2 kobiety w wieku 30 i 33 lat. Pozostali to mężczyźni w wieku od 36 do 55 lat. Zarzuty, które zostały im przedstawione na obecnym etapie dotyczą stanu zastanego podczas prowadzonych czynności i obejmują wyprodukowanie i przechowywanie bez znaków akcyzy co najmniej 350 tys sztuk papierosów i spowodowania uszczupleń podatkowych w kwocie przekraczającej 300 tys złotych. Biorąc jednakże pod uwagę ustalenia co do wielkości dziennej produkcji, która mogła wynosić nawet około 400 tys sztuk papierosów dziennie i czasu w którym funkcjonowała nielegalna fabryka prawdopodobne jest, że zarzuty ulegną znacznemu poszerzeniu i dotyczyć mogą spowodowania uszczupleń podatkowych nawet w kwocie 20 mln złotych.

Wobec dwóch z podejrzanych prokurator zastosował tytułem środka zapobiegawczego policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w kwocie 20 tys złotych.