Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 12.02.2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach niżej wymienionych kandydatów, którym przyznano w II etapie konkursu następującą liczbę punktów:

 

l.p Imię i nazwisko Liczba uzyskanych w II etapie konkursu punktów
1. Anna Loin-Fiołna 10
2. Żaneta Maria Wosik 6

 

Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152  (kandydaci proszeni są o stawiennictwo w komórce kadrowej pokój A-106) w dniu

  25 lutego 2019 r. o godz. 09.00

 

Na każdego kandydata przewidziano około 10-15 minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy  kwalifikacyjnej.