Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 25.01.2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach następujących osób:

 

 1. Karolina Malec
 2. Agnieszka Komoda
 3. Dorota Krawczyk
 4. Karolina Lewandowska
 5. Anna Loin-Fiołna
 6. Żaneta Maria Wosik
 7. Tomasz Tomaszewki

 

Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Rejonowej Łódź- Polesie przy ul. Dąbrowskiego 40a kandydaci proszeni są o stawiennictwo na sali konferencyjnej nr 4 –  parter w dniu  08.02.2019 r. w następującym  porządku:

 

godzina 9.30:

 1. Karolina Malec
 2. Agnieszka Komoda
 3. Dorota Krawczyk
 4. Karolina Lewandowska

 

godzina 11.00

 1. Anna Loin-Fiołna
 2. Żaneta Maria Wosik
 3. Tomasz Tomaszewki

 

Drugi etap konkursu podlega na praktycznym  sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera, oraz sprawdzeniu, w formie pisemnego testu, wiedzy kandydatów z zakresu funkcjonowania prokuratury.