Wniosek o areszt podejrzanej w związku ze składowaniem odpadów w miejscowości Dąbrówka Strumiany

Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Zgierzu policjanci zatrzymali 42 – letnią kobietę, podejrzaną o przestępstwa związane ze składowaniem na terenie  wyrobiska w miejscowości Dąbrówka Strumiany niebezpiecznych odpadów.  Po przesłuchaniu prokurator skierował do sądu wniosek o jej aresztowanie.


Dotychczas 42 – latka, podejrzana była o popełnienie dwóch przestępstw związanych ze składowaniem na terenie wyrobiska Dąbrówka Strumiany gmina Zgierz, niebezpiecznych odpadów medycznych oraz zawierających metale ciężkie,
o stężeniach przekraczających dopuszczalne normy, w sposób zagrażający życiu
i zdrowia człowieka oraz środowisku naturalnemu. Przedstawione zarzuty, dotyczyły lutego i listopada 2018 roku.

Podejrzana uprawniona była do składowania na wyrobisku odpadów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wcześniej już zastosowano co do niej środki zapobiegawcze w postaci nakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności polegające na gospodarowaniu odpadami, poręczenia majątkowego w kwocie 300 000 złotych i policyjnego dozoru.

Ustalenia dokonane w ostatnim okresie wskazywały, że mimo zastosowanych środków kobieta w dalszym ciągu zajmuje się działalnością związaną z gospodarowaniem odpadami. W wyniku czynności policyjnych ustalono bowiem, że wczoraj w siedzibie firmy pojawiła się ciężarówka na którą załadowano gruz oraz  odpady. Następnie, przewiezione one zostały na składowisko w gminie Zgierz.

Transport dokonywany był formalnie przez inną firmę, niż należącą do podejrzanej, jednak na podstawie wystawionego przez nią zlecenia.

Wczoraj funkcjonariusze policji przeprowadzili przeszukania w siedzibie firmy podejrzanej w Łodzi, a także w firmach : której zleciła ona wywóz i do której wczoraj trafiły odpady.

42 – latka została zatrzymana. Jednocześnie prokurator pozyskał dodatkowe dowody uzasadniające poszerzenie dotychczas przedstawionych zarzutów. Dzisiaj zarzucone jej zostało także przestępstwo dotyczące składowania, do 7 listopada 2018r.  niebezpiecznych związków ropopochodnych. Podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.

Cały czas trwa postępowanie dowodowe w tej sprawie. Choćby na początku tego tygodnia prokurator, przedstawiciele służb ochrony środowiska i policjanci wykonywali na terenie składowiska w miejscowości Dąbrówka Strumiany czynności mające na celu ustalenie, czy na jego terenie nie doszło do ukrycia pod ziemią innych jeszcze niebezpiecznych odpadów.