III etap konkursu na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo – skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, po przeprowadzeniu w dniu 19 grudnia 2018 r.   II etapu konkursu na stanowisko eksperta
do spraw analiz finansowo – skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Okręgowej
w Łodzi podjęła decyzję, o dopuszczeniu do udziału w III etapie konkursu następujących osób:

  1. Sylwia Michniewska
  2. Katarzyna Antoniewska – Ziąbka.

 

III etap konkursu na stanowisko eksperta do spraw analiz finansowo – skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, polegający na rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 152, w dniu 8 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00.