Ogłoszenie o dopuszczeniu do III etapu PO V WO 1111.68.2018

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 12.12.2018r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu niżej wymienionych kandydatów. Którym przyznano w II etapie konkursu następującą liczbę punktów:

 

 

l.p Imię i nazwisko Liczba uzyskanych w II etapie konkursu punktów
1. Kacper Grabowski 10
2. Marta Klanowicz 10
3. Mateusz Skowron 10
4. Karolina Malec 9,5
5. Julia Zimoń 9,5
6. Magdalena Zasłona 9,5
7. Martyna Szcześniak 9
8. Karolina Korska 9
9. Magdalena Leśniczek 9
10. Angelika Piech-Kluska 8,5
11. Dominik Rusak 8
12. Sylwia Daros 8
13. Elżbieta Wiśnik 7,5
14. Małgorzata Sołtysińska 7
15. Sylwia Tworek 6,5

 

 

Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152  (kandydaci proszeni są o stawiennictwo w komórce kadrowej pokój A-106) w następującym porządku:

 

 

W dniu  21 grudnia  2018 r.

godzina 09.00

 1. Kacper Grabowski
 2. Marta Klanowicz
 3. Mateusz Skowron
 4. Karolina Malec
 5. Julia Zimoń

godzina 10.30

 1. Magdalena Zasłona
 2. Martyna Szcześniak
 3. Karolina Korska
 4. Magdalena Leśniczek
 5. Angelika Piech-Kluska

godzina 12.00

 1. Dominik Rusak
 2. Sylwia Daros
 3. Elżbieta Wiśnik
 4. Małgorzata Sołtysińska
 5. Sylwia Tworek

 

Na każdego kandydata przewidziano około 10-15 minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy  kwalifikacyjnej.