Ogłoszenie o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi i Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 29.11.2018r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi i Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu następujących osób:

 

 1. Angelika Piech-Kluska
 2. Ewa Stelmaszczyk
 3. Mateusz Skowron
 4. Dominik Rusak
 5. Julia Zimoń
 6. Magdalena Leśniczek
 7. Korska Karolina
 8. Elżbieta Wiśnik
 9. Karolina Malec
 10. Magdalena Piejek
 11. Agnieszka Kawecka
 12. Kacper Grabowski
 13. Marta Klonowicz
 14. Magdalena Zasłona
 15. Sylwia Daros
 16. Małgorzata Sołtysińska
 17. Łukasz Biały

oraz:

 1. Sylwia Tworek
 2. Piotr Nowowiejski
 3. Martyna Szcześniak

pod warunkiem dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie najpóźniej w dniu drugiego etapu konkursu.

 

Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Rejonowej Łódź- Polesie przy ul. Dąbrowskiego 40a kandydaci proszeni są o stawiennictwo na sali konferencyjnej nr 4- parter w dniu 12.12.2018r. w następującym porządku:

 

 1. godzina 9.00

Angelika Piech-Kluska

Ewa Stelmaszczyk

Mateusz Skowron

Dominik Rusak

Julia Zimoń

Magdalena Leśniczek

Korska Karolina

 

 1. godzina 10.30

Elżbieta Wiśnik

Karolina Malec

Magdalena Piejek

Agnieszka Kawecka

Kacper Grabowski

Marta Klonowicz

 

 1. godzina 12.00

Magdalena Zasłona

Sylwia Daros

Sylwia Tworek

Piotr Nowowiejski

Martyna Szcześniak

Małgorzata Sołtysińska

Łukasz Biały

 

Drugi etap konkursu podlega na praktycznym sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera, oraz sprawdzeniu, w formie pisemnego testu, wiedzy kandydatów z zakresu funkcjonowania prokuratury.