Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych w dniu 30.11.2018r. oraz po przeliczeniu liczby punktów uzyskanych w poszczególnych etapach konkursu, podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi:

  1. Karolina Mirgos – 46 pkt.

Ponadto komisja postanowiła o utworzeniu listy rezerwowej, na której umieszczono następujące osoby:

  1. Krzysztof Kołodziejczyk – 43 pkt.
  2. Paulina Górowska – 40 pkt