Zatrzymani w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy i nielegalnego wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali sześć osób w wieku od 29 do 57 lat. Najpoważniejsze zarzuty usłyszeli pozostający w związku małżeńskim 29 – latka i 35 – letni mężczyzna. Łączą się one z nielegalnym wprowadzaniem do obrotu nawet 70 ton tytoniu, co doprowadziło do uszczupleń podatkowych na kwotę ponad 42 mln złotych. Podejrzani są także o pranie brudnych pieniędzy. Zarzuty dotyczą okresu od marca 2010 roku. Wszystkim podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10 oraz surowe grzywny.

W dniu 19 listopada 2018 roku, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi policjanci przeprowadzili szereg przeszukań w Łodzi i na terenie jednej z pobliskich miejscowości. Wynik tych czynności potwierdził przypuszczenia, że mogą tam się znajdować wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono około 266 krajanki tytoniowej. Zatrzymanych zostało łącznie 8 osób, z czego 6 usłyszało zarzuty.

Najpoważniejsze zarzuty przedstawione zostały 29 – latce i jej 35 – letniemu mężowi. Dotyczą one uszczupleń podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Te same przestępstwa zarzucone zostały bratu 35 – latka. Wśród zatrzymanych jest także opiekunka do dzieci małżonków. Jej rola sprowadzała się do wyszukiwania osób, których dane wykorzystywane były do zakładania rachunków bankowych, gdzie trafiały pochodzące z działalności przestępczej pieniądze.  Podejrzana jest ona o pranie brudnych pieniędzy, podobnie jak i dwie pozostałe zatrzymane osoby, na konta których trafiały „prane” środki.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych w ostatnim okresie przeszukań, a także o zebrany wcześniej materiał dowody przyjęto, że zatrzymani małżonkowie prowadzili przestępczą działalność począwszy od marca 2010 roku i mogli spowodować uszczuplenia podatkowe na kwotę przekraczającą 42 mln złotych. Prokurator wystąpił w stosunku do nich z wnioskami o tymczasowe aresztowanie, które sąd rozpoznawał będzie jeszcze dzisiaj.