Stanowisko do publikacji Rzeczpospolitej „Prokuratura: Michał Tusk bez winy”

W związku z publikacją dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 7 listopada 2018r. „Prokuratura: Michał Tusk bez winy”, wyjaśniam, że nieprawdziwe są wynikające z niej sugestie, jakoby w ostatnim okresie Prokuratura Okręgowa w Łodzi podejmowała decyzję o umorzeniu postępowania,  w którym badana byłaby kwestia ewentualnej odpowiedzialności karnej syna byłego premiera.      

            W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi w okresie od dnia 10 października 2012 roku do dnia 28 lutego 2013 roku prowadzone było śledztwo, dotyczące przestępstwa „ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa” określonego w art.23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegającego na przekazywaniu przez Michała Tuska, w czasie jego zatrudnienia w Porcie Lotniczym Gdańsk, spółce OLT Express, należącej do Amber Gold, danych marketingowych MIDT i dotyczących wysokości opłat lotniskowych, jednakże decyzja o jego umorzeniu podjęta została w dniu 28 lutego 2013 roku.

Sprawa ta wówczas pozostawała w zainteresowaniu mediów, które na bieżąco informowane były o jej przedmiocie, biegu i sposobie zakończenia.

Zarówno tytuł, jak i treść publikacji Rzeczpospolitej jednoznacznie sugerują, jakoby prowadzone było inne jeszcze postępowanie o zbliżonej tematyce, zakończone podjętą w ostatnim okresie, decyzją o umorzeniu – co nie znajduje potwierdzenia
w faktach.