Ogłoszenie o dopuszczeniu do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

OGŁOSZENIE

 

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podjęła decyzję o dopuszczeniu do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi następujących osób:

 1. Adamczewski Rafał
 2. Fieducik Patryk
 3. Górowska Paulina
 4. Lasek Joanna
 5. Laskowska Iga
 6. Majek Anna
 7. Mirgos Karolina
 8. Stachowicz Aleksandra
 9. Stępień Anna
 10. Stobiecki Maciej
 11. Szewczyk Katarzyna

Do II etapu konkursu dopuszczony zostanie ponadto Krzysztof Kołodziejczyk pod warunkiem zgłoszenia się do Prokuratury Okręgowej w Łodzi do dnia 21 listopada 2018 r. i uzupełnienia braków formalnych w postaci oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra, albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 w dużej sali konferencyjnej w dniu 22 listopada 2018 r. o godzinie 09.30.

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej i składać się będzie z testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej polegającej na rozwiązaniu jednego z dwóch kazusów procesowych.