Lekarz psychiatra aresztowany pod zarzutem wyłudzenia na szkodę NFZ refundacji na kwotę blisko 8 mln złotych.

 Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Pabianicach zatrzymany został 55 lekarz psychiatra, podejrzany o wyłudzenie w latach 2013 – 2017, na szkodę NFZ refundacji do leków psychotropowych na łączną kwotę blisko 8 mln złotych, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, wprowadzanie do obrotu i posiadanie bez zezwolenia produktów leczniczych, a także wywieranie presji na świadków. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.  Na wniosek prokuratora sąd aresztował go na 3 miesiące. Zatrzymana została także przedstawicielka jednej  z  firm farmaceutycznych. Usłyszała zarzuty, związane z wprowadzaniem bez zezwolenia do obrotu produktów leczniczych oraz z udziałem w wyłudzeniu refundacji leków.

Zatrzymanie lekarza to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Pabianicach. Znajdują one potwierdzenie w materiałach zgromadzonych przez NFZ Oddział Łódzki. 55 – latek usłyszał zarzuty, dotyczące  łącznie 47 przestępstw. Wszystko wskazuje na to, że z działalności przestępczej uczynił stałe źródło dochodów, co wpływa na zaostrzenie odpowiedzialności karnej. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.

Jak wynika z zebranych dowodów, w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej w różnych placówkach medycznych podejrzany wykorzystując dane swoich pacjentów wystawiał recepty na leki, które faktycznie nie były stosowane w ich leczeniu, poświadczając tym samym nieprawdę. Tak spreparowane recepty były następnie realizowane w aptekach jednej z sieci. W ten sposób lekarz wykorzystał dane 38 pacjentów, wyłudzając na szkodę NFZ w latach 2013 – 2017 dofinansowanie do leków na kwotę blisko 8 mln złotych. Z tym procederem związanych jest 38 przedstawionych mu zarzutów.

Kolejne cztery zarzuty, dotyczą wprowadzania bez wymaganego zezwolenia do obrotu leków psychotropowych. Jak bowiem ustalono, co najmniej czterem swoim pacjentom podczas wizyt lekarskich w jego gabinecie przekazywał tego typu leki pobierając za to opłatę.

Po uzyskaniu informacji, że prowadzone jest postępowanie karne podejmował także działania w kierunku wywierania presji psychicznej na świadków. Starał się bowiem nakłonić 5 z nich, by podali niezgodnie z prawdą, że wykupywali na wystawione przez niego recepty leki, których faktycznie im nie ordynował. Takich właśnie zachowań, dotyczy 5 zarzuconych mu przestępstw.

Trwają czynności mające na celu ustalenie w jaki sposób wykorzystywane były leki, w oparciu o które doszło do wyłudzenia refundacji. Podjęte zostały działania w kierunku ustanowienia na majątku podejrzanego zabezpieczenia majątkowego na poczet grożących mu kar i obowiązku naprawienia szkody.

Zatrzymana została także przedstawicielka jednej z firm farmaceutycznych, która usłyszała zarzuty, dotyczące wprowadzania do obrotu bez zezwolenia produktów leczniczych oraz związane z udziałem w wyłudzeniu na szkodę NFZ. W stosunku do niej prokurator zastosował poręczenie majątkowe.

W stosunku do 55 – latka natomiast  sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, ze względu na grożącą surową karą i zachodzącą obawą matactwa.