Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź
 Biuro Obsługi Interesanta (42) 67-68-601
 e-mail:
prokuratura@lodz.po.gov.pl
AKTUALNOŚCI
JEDNOSTKA OKRĘGOWA
JEDNOSTKI REJONOWE
DLA INTERESANTÓW
RZECZNIK PRASOWY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
KOMUNIKATY
KONTA BANKOWE
POKRZYWDZENI
MEDIACJE
OFERTY PRACY
DO POBRANIA
LINKI
KONTAKT
ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA   PODAWCZA

Prokuratura jako organ ochrony
prawnej stoi na straży praworządności
oraz czuwa nad ściganiem przestępstw.

AKTUALNOŚCI

2015.11.23
Zawiadomienie.
Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 27 maja 2015, dzień 24 grudnia 2015 jest wolny od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i podległych Prokuraturach Rejonowych.
2015.07.21
Uprzejmie informujemy, że w zakładce Konta Bankowe podano numer rachunku do uiszczenia opłat za kserokopie z akt sprawy. Prosimy o dokonywanie wpłat z tego tytułu na właściwy rachunek.
2015.04.03
Zawiadomienie.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2015r. Pani Elżbieta Caban - dotychczasowy Naczelnik dawnego Wydziału III do spraw Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym została powołana do pełnienia funkcji Naczelnika nowoutworzonego Wydziału IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów.
2015.03.13
Zawiadomienie.
Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia, że w dniu 10.03.2015 r. zamknięte zostało śledztwo w sprawie V Ds. 12/13 przeciwko Panu Zbigniewowi B. oskarżonemu o przywłaszczenie odszkodowania przez U.C.O. Sp. z o.o. t.j. o czyn z art.284 §2 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk.
2015.02.24
Uprzejmie informujemy, że w zakładce DO POBRANIA umieszczono materiały dotyczące kampani informacyjnej Prokuratury Generalnej "Nie daj się zrobić w słupa".
2015.02.18
Uprzejmie informujemy, że w zakładce POKRZYWDZENI umieszczono bazy teleadresowe podmiotów i instytucji samorządowych (województwa łódzkiego) udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
2015.01.04
Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 3 nowego Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, który wszedł w życie z dniem 14 stycznia 2015 roku (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 roku – Dz. U. z 2014 r., poz. 1218), ustalone zastały nowe godziny przyjmowania interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i podległych prokuraturach rejonowych. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w zakładce DLA INTERESANTÓW.
2015.01.07
Uprzejmie informujemy, że:
  1. Z dniem 1 stycznia 2015r. Pani Grażyna Solnica - prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi dotychczas kierownik Działu Spraw Cywilnych i administracyjnych została powołana do pełnienia funkcji naczelnika Wydziału I Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Łodzi,

  2. z dniem 1 stycznia 2015r. Pani Barbara Zasada - Stacewicz - prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi została powołana do pełnienia funkcji Kierownika Działu Spraw Cywilnych i Administracyjnych w Wydziale II Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

© Wydział IV Do Spraw Informatyzacji i Analiz