Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź
 Biuro Obsługi Interesanta (42) 67-68-601
 e-mail:
prokuratura@lodz.po.gov.pl
JEDNOSTKA OKRĘGOWA
JEDNOSTKI REJONOWE
DLA INTERESANTÓW
RZECZNIK PRASOWY
ZAMÓWIENIA   PUBLICZNE
KOMUNIKATY
POKRZYWDZENI
MEDIACJE
OFERTY PRACY
DO POBRANIA
LINKI
KONTAKT
ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA   PODAWCZA

Prokuratura jako organ ochrony
prawnej stoi na straży praworządności
oraz czuwa nad ściganiem przestępstw.

AKTUALNOŚCI

Zawiadamiamy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 68/14 Prokuratora Okręgowego w Łodzi dzień 10 listopada 2014 roku jest dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i wszystkich podległych prokuraturach rejonowych.
2014.03.31
Zawiadamiamy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 24/14 Prokuratora Okręgowego w Łodzi dzień 2 maja 2014 roku jest dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i wszystkich podległych prokuraturach rejonowych.
© Wydział IV Do Spraw Informatyzacji i Analiz